ผู้ได้รับรางวัลแหวนเพชรแท้น้ำงามของเรา De'Love Diamond จากกิจกรรม COOL Outing 9 เกาะไหง ของ cool fahrenheit 93.0 FM ครับ เดือน มกราคม

Date: 15/01/2014

ผู้ได้รับรางวัลแหวนเพชรแท้น้ำงามของเรา De'Love Diamond จากกิจกรรม COOL Outing 9 เกาะไหง ของ cool fahrenheit 93.0 FM ครับ เดือน มกราคม