วิธีการเลือกซื้อเพชร

Date: 06/06/2014

การประเมินคุณภาพเพชรตามหลัก 4Cs

 

การเลือกซื้อเพชรนั้น สิ่งสำคัญที่สุดในการเลือกซื้อคือ การประเมินคุณภาพของเพชร เพื่อให้ทราบว่าเพชรที่เราต้องการจะซื้อนั้นมีมีราคาเหมาะสมกับคุณภาพหรือไม่ ซึ่งวิธีการประเมินคุณภาพเพชรในปัจจุบัน คือวิธีที่เรียกว่า 4C’s ซึ่งเป็นการประเมินคุณภาพเพชรตาม Carat Weight (น้ำหนัก), Cut (การเจียระไน), Clarity (ความสะอาด) และ Color (สี) ดังนี้

ตัวแปรสำคัญที่มีผลกับราคาเพชรคือ น้ำหนัก ซึ่งน้ำหนักของเพชรนั้นมีหน่วยเป็น กะรัต (Carat) โดยมีค่าเท่ากับ 200 มิลลิกรัมหรือ 0.2 กรัม และในหนึ่งกะรัตแบ่งออกเป็น 100 สตางค์ (Point) ในความเป็นจริงเพชรที่มีขนาดใหญ่ ก็จะยิ่งหายากทำให้ราคาสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดเป็นขั้นบันได ดังรูป

Image title

การเจียระไนเพชรกลมเหลี่ยมเกสร (Round Brilliant Cut) เป็นการเจียระไนที่นิยมในปัจจุบัน ซึ่งได้มีการพัฒนาต่อเนื่องกันมาหลายยุคสมัยโดยการประเมินคุณภาพเพชรจากการเจียระไนหลักๆจะประกอบด้วย

ความสมมาตรของเพชร (Symmetry) หมายถึง รูปร่างของเพชรจะต้องมีสัดส่วนที่สมมาตรกัน รูปร่างไม่เบี้ยวก้นเพชรไม่ยาวหรือสั้นเกินไป หน้าเพชรไม่กว้างหรือแคบเกินไป

คุณภาพการเจียระไน (Cut Grade) หมายถึงคุณภาพการเจียระไนทั้งหมดตั้งแต่การจัดวางหน้าเหลี่ยมต่างๆ ของเพชร รูปทรงของเหลี่ยมเพชรที่ถูกต้อง 

คุณภาพการขัดเงาที่ผิว (Polish) หมายถึง การขัดเงาที่ผิวจะต้องเรียบสวย ไม่มีรอยขีดข่วนหรือด่างหรือรอยไหม้

ซึ่งสถาบันอัญมณีส่วนใหญ่จะมีการแบ่งคุณภาพของ  Cut Grade, Symmetry และ Polish ตั้งแต่ Excellent (ดีที่สุด) -> Very good -> Good -> Fair -> Poor (แย่ที่สุด) ดังรูป

ซึ่งคำว่า 3Ex หรือ 3 Excellent นั้นหมายความว่า คุณภาพของการเจียระไนเพชรเม็ดนั้นทั้ง Cut Grade, Symmetry และ Polish เป็น Excellent


Image titleImage title

ซึ่งบางครั้งเพชรที่เจียระไนได้สัดส่วนสวยงามบางครั้งจะทำให้เพชรเกิดรูปแบบที่เรียกว่า Heart & Arrow ซึ้งเมื่อมองผ่านกล้องHeart & Arrow จะเห็นเป็นรูปร่างหัวใจและลูกศรอยู่-ภายในเพชรดังรูป 

Image title

Clarity คือความสะอาดของเพชร ซึ่งเพชรที่จะมีประกายสวยงามนั้นจะต้องไม่มีตำหนิหรือรอยแตกภายใน เนื่องจากตำหนินั้นจะ ทำให้เพชรดูขุ่น และตำหนิบางชนิดของเพชรยังมีผลต่อความทนทานของเพชรทำให้เพชรมีโอกาศแตกสูง ดังนั้น สถาบันอัญมณีระดับโลก จึงได้มีการจัดระดับความสะอาดของเพชรดังนี้

Image title

  • FL (Flawless) – ไม่สามารถมองเห็นตำหนิได้เลยทั้งภายนอก (บนผิว หรือ Polish) และตำหนิภายใน เมื่อมองภายใต้กล้องกำลังขยาย 10 เท่า

  • IF (Internal Flawless) -ไม่สามารถมองเห็นตำหนิภายใน เมื่อมองภายใต้กล้องกำลังขยาย 10 เท่า

  • VVS1-VVS2 (Very Very Slightly Included 1-2) - เพชรมีตำหนิขนาดเล็กมากๆ แม้ใช้กล้องกำลังขยาย 10 เท่าก็เห็นได้ยาก และส่วนใหญ่จะไม่สามารถมองเห็นจากด้านหน้าของเพชร (Face up) ได้ ส่วนมากจะม