20001

Gold Diamond Bangle & Bracelet
38,400 Baht
Metal : Gold 7.46g
Diamond : 18 pieces
Weight : 0.67ct
Clarity : VVS-VS Color : G
Price : 38,400 Baht

00031

Silver Gem Stone Bangle & Bracelet
2,500 Baht
หินนำโชค บลูเลส อาเกต BLUE LACE AGATE เชื่อกันว่าช่วยในเรื่องของความโชคดีมอบความสงบสุขและยกระดับชีวิต
Metal : Silver
Price : 2,500 Baht

00030

Silver Gem Stone Bangle & Bracelet
1,800 Baht
ฮาว์ไลท์ ( Howlite) เชื่อกันว่าสามารถช่วยให้ใจเย็นในการสนทนาโดยทำให้เรามีเหตุผลและมีความอดทนและ รู้จักสังเกต ลดความเครียด ความกระวนกระวายและความขัดข้องอารมณ์
Metal : Silver
Price : 1,800 Baht

00029

Silver Gem Stone Bangle & Bracelet
2,700 Baht
อความารีน มีลักษณะสีฟ้าใสเหมือนน้ำทะเล เป็นหินที่นำความสมบูรณ์ และยิ่งใหญ่ดั่งท้องทะเลมาให้
Metal : Silver
Price : 2,700 Baht

00028

Silver Gem Stone Bangle & Bracelet
3,100 Baht
หินอัญมณี คาร์เนเลียน Carnelian เชื่อกันว่าเป็นหินเพื่อความรัก สวมใส่เครื่องประดับที่ทำด้วยอัญมณีเหล่านี้ติดตัวเป็นประจำทำให้จิตใจดีมีความสุขเป็นที่รักของผู้อื่น
Metal : Silver
Price : 3,100 Baht

00027

Silver Gem Stone Bangle & Bracelet
2,100 Baht
หินอะเกต Agate เกล็ดมังกร เป็นหินเก่าแก่ที่ถือว่าเป็นหินนำโชคมาตั้งแต่สมัยโบราณ ช่วยในการทำให้ร่างกายและจิตใจมีความสมดุลกัน เป็นหินที่ใช้ในการปลุกจิตสำนึก สร้างความมั่นใจในตัวเอง
Metal : Silver
Price : 2,100 Baht

00026

Silver Gem Stone Bangle & Bracelet
2,400 Baht
สร้อยหิน อะเมซอนไนต์ (ฺAmazonite) เชื่อกันว่าช่วยสนับสนุนด้านการงาน การติดต่อสื่อสารกับผู้คน และช่วยให้กล้าแสดงออกและเกิดแรงบันดาลใจทางศิลปะ
Metal : Silver
Price : 2,400 Baht

00025

Silver Gem Stone Bangle & Bracelet
2,600 Baht
Lavender Jade สร้อยข้อมือหยกสีลาเวนเดอร์ เชื่อกันว่าส่งผลให้เกิดโชคลาภ ความอุดมสมบูรณ์ สุขภาพดี มีชีวิตที่ดี รอดพ้นจากภัยอันตรายต่างๆ และอายุยืนยาว
Metal : Silver
Price : 2,600 Baht

00024

Silver Gem Stone Bangle & Bracelet
2,000 Baht
สร้อยข้อมือหิน Tiger Eye (หินตาเสือ) ช่วยเรื่องสุขภาพป้องกันอุบัติเหตุและโรคภัยไข้เจ็บ
Metal : Silver
Price : 2,000 Baht

00023

Silver Gem Stone Bangle & Bracelet
1,000 Baht
ลาพิส ลาซูลี (lapis lazuli) เป็นหินแห่งสวรรค์และพลังของเทพเจ้า ที่พระราชวงศ์ชั้นสูงชาวอียิปต์โบราณนิยมใช้ หินแห่งอำนาจและความมั่งคั่ง
Metal : Silver
Price : 1,000 Baht
next page